Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejsoowości Glina.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 112/20 z wniosku Radosława Pisarka o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2020 r. prawo do własności nieruchomości położonej w miejscowości Glina, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/7 o powierzchni 0,13 ha, dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34048745
drukuj ogłoszenie