Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, pod sygnaturą akt XI Ns 556/17 toczy się sprawa

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt XI Ns 556/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, pod sygnaturą akt XI Ns 556/17 toczy się sprawa o ustanowienie drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Bachorzu woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, jednostka ewidencyjna Dynów oznaczonej jako działka numer 97. Jednym z wariantów ustanowienia służebności jest obciążenie nieruchomości położonej w Bachorzu woj. podkarpackie, oznaczonej jako działka numer 99. Działka ta nie ma założonej księgi wieczystej, W Akcie Własności Ziemi jako właściciel przedmiotowej nieruchomości figuruje Józef Muras s. Szymona i Anny.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wszystkich następców prawnych Stanisławy Muras c. Franciszka i Zofii, Marii Dodak c. Szymona i Anny, Wiktorii Mazur c. Szymona i Anny, Stanisława Murasa s. Szymona i Anny, Tadeusza Mazura s. Michała i Wiktorii, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w toczącym się postępowaniu.
34048949
drukuj ogłoszenie