Ogłoszenie

Ogłasza się w Sądzie Rejonowym w Piasecznie w sprawie o zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego tytułem zapłaty odszkodowania.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Ogłasza się, że w dniu 19 maja 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 267/20 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 670,00 zł tytułem zapłaty odszkodowania należnego nieustalonym właścicielom nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonych w obrębie Buszkowo-Parcele oraz Dzierżysławia, gminie Skulsk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 3 o pow. 0,03 ha, działka nr 10/1 o pow. 0,11 ha oraz działka nr 15/1 o pow. 0,09 ha zgodnie z decyzją Starosty Konińskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. znak WN 68.6821.14.2019.
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru tego depozytu w terminie dziesięciu lat, pod rygorem likwidacji depozytu.
34048995
drukuj ogłoszenie