Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 20/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048908
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznańska 129/133 fax 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.12.2020.EK Ożarów Maz. dnia 27 października 2020 roku
OBWIESZCZENIE nr 20/2020
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 27 października 2020 roku na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, wydał decyzję nr 540/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie drogi gminnej nr 411118W - ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Floriana do ul. Strzykulskiej w Ożarowie Mazowieckim - realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod inwestycję drogową stanowiących własność Gminy Ożarów Mazowiecki:
- nr ew. 72, 56/6, 39/2, 46/11, 46/13 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów
Mazowiecki - miasto;
- nr ew. 6/5, 59/1, 59/2, 81/1, 82/1, 83/1, 85/1, 86/1, 87/5, 88/1, 90/1, 93/1, 94/7, 143/6 obręb 0007 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
b) przeznaczonych pod inwestycję drogową, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy Ożarów Mazowiecki:
- nr ew. 62/2, 62/3, 62/4, obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
- nr ew. 59/4, 59/5 obręb 0007 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
c) przeznaczonych pod inwestycję drogową, powstałych wskutek podziału nieruchomości:
- nr ew. 84/48 (84/2), 84/46 (84/1), 87/30 (87/2), 61/1 (61), 62/1 (62), 63/1 (63), 64/1 (64), 65/1 (65); obręb 0007 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
d) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- nr ew. 88/2, 5/14, 5/6, 78, 91/3, 91/2, 98, 99 obręb 0007 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
- nr ew. 41, 46/13, 46/11, 56/11, 56/8, 72, 71, 48 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej
143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
- nr ew. 77/21, 77/20 obręb 0011 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
e) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
- nr ew. 5/6, 5/15, 5/14, 97, 98, 99 obręb 0007 w jednostce ewidencyjnej 143206_ 4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
- nr ew. 39/2, 41, 60, 61, 35, 72, 46/13 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
Informacje w sprawie decyzji można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą poczty, maila, telefonu lub e-PUAP.
tel.: 22 7337227, e-mail: architektura@pwz.pl
Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
34048908
drukuj ogłoszenie