Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 20 października 2020 roku w sprawie z wniosku Województwa Małopolskiego przy uczestnictwie r. pr. Marii Widłak - kuratora dla nieznanego wierzyciela, pod sygnaturą akt VI Ns 368/20/S, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048222
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 20 października 2020 roku w sprawie z wniosku Województwa Małopolskiego przy uczestnictwie r. pr. Marii Widłak - kuratora dla nieznanego wierzyciela, pod sygnaturą akt VI Ns 368/20/S, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 95 597,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) z tytułu ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. (znak: WS-II.7570.4.85.2019.MW) odszkodowania nieruchomość oznaczonej jako działka nr 141/2 obr. 0016 Sokołowice, jedn. ewid. Koszyce, która z dniem 25 maja 2020 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 05/2019 znak WI-XII.7820.1.43.2018 z dnia 21 lutego 2019 r. przeszła na rzecz Województwa Małopolskiego.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby, które wykażą, iż na dzień 25 maja 2020 roku posiadały tytuł prawny do udziałów ww. nieruchomości. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
34048222
drukuj ogłoszenie