Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Remigiuszu Bronisławie Choromańskim

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048354
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
94-056 Łódź
Ulica
Napierskiego
Osoba kontaktowa
RETKIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOTANIK

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w XVIII Wydziale Cywilnym w sprawie XVIII Ns 685/19 toczy się postępowanie z wniosku Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Botanik" w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Remigiuszu Bronisławie Choromańskim, synu Jana i Janiny, zmarłym w dniu 22 marca 2010 r. w Łodzi, gdzie ostatnio stale zamieszkiwał przy ul. Babickiego 10 m. 202; Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34048354
drukuj ogłoszenie