Ogłoszenie

Sprawa o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości, położonej w gm. Tuszyn.

łódzkie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049185
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny
ul.Słowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. Biuro Obsługi Interesantów 44 649 42 00 fax 447415740
Dnia 6 listopada 2020 r.


Sygn. akt I Ns 604/20
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, że w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezent. przez Starostę Łódzkiego Wschodniego z udziałem Gminy Tuszyn o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr: 109/1, 109/2, 109/3, 109/4 o łącznej pow. 0,4068 ha stanowiącą drogę, położoną w obrębie 17 Tuszyn-miasto, w gm. Tuszyn, w pow. łódzkim wschodnim, w woj. łódzkim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 604/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34049185
drukuj ogłoszenie