Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 83/2 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Rytt, Genowefy Ostrowskiej o uwłaszczenie nieruchomości

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049199
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 83/2 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Rytt, Genowefy Ostrowskiej o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Żarkach, ul. Kaliska, oznaczonej jako działka nr 434/1 o powierzchni 0,2665 ha, objętej LWH nr 1536, gdzie własność tejże nieruchomości wpisana jest na rzecz Agnieszki Kosowskiej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie to przez wnioskodawców udowodnione.
34049199
drukuj ogłoszenie