Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości, położonej w gm. Jerzmanowice-Przeginia.

małopolskie, Przeginia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049239
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygnatury akt I Ns 506/19/K toczy się postępowanie z wniosku Anny Bąk przy uczestnictwie Władysławy Bąk, Barbary Nowickiej, Janiny Bąk-Jarosińskiej i Elżbiety Grabowieckiej o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 95 o pow. 0,9260 ha, nr 133 o pow. 0,8960 ha i nr 472/1 o pow. 1,2760 ha, położonej w Sąspowie, gmina Jerzmanowice-Przeginia, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo do przedmiotu uwłaszczenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
34049239
drukuj ogłoszenie