Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 801/19 sprawa z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Tadeuszu Gwozdeckim

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049298
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 801/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 801/19 sprawa z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Tadeuszu Gwozdeckim, synu Tadeusza i Marii, urodzonym w dniu 20 września 1952 roku w Chrzanowie, ostatnio zamieszkałym w Chrzanowie, zmarłym w Chrzanowie w dniu 1 marca 2019 roku;
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Janusza Tadeusza Gwozdeckiego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34049298
drukuj ogłoszenie