Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 462/19 toczy się postępowanie

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049301
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 462/19 z wniosku Rozalii Ciepłucha z udziałem Ireny Biernackiej, Elżbiety Biernackiej i Anny Biernackiej Such toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Biernackim, urodzonym 7 marca 1954 roku w Krośnie, synu Emilii nazwisko rodowe Mróz i Kazimierza Biernackiego, mającym ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Równem, zmarłym 15 lutego 2018 roku w USA. Po zmarłym pozostał udział w nieruchomości położonej w Łubnie Szlacheckim.
Wzywa się wszystkich następców prawnych, spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34049301
drukuj ogłoszenie