Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Mroczku.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049370
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny z wniosku Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych z udziałem Krzysztofa Mrożka, Tomasza Andrzeja Mrożka, Małgorzaty Anny Wyroby, Mateusza Wyroby, Tomasza Wyroby, Asekuracji Spółki z o.o. z siedzibą w Sopocie toczy się postępowanie (sygn. akt XII 1114/16/P) o stwierdzenie nabycia spadku po: Jerzym Mroczku s. Franciszka i Józefy zmarłym 21.12.2015 r. w Krakowie, przed śmiercią zamieszkałym w Krakowie przy ul. Okólnej 28/83.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo do dziedziczenia, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.
34049370
drukuj ogłoszenie