Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, położonych w gm. Koszyce.

małopolskie, Koszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie ogłasza, że na wniosek Otylii Grzesikowskiej toczy się postępowanie do sygn. I Ns 1194/19/N o stwierdzenie nabycia własności w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości składającej się z działek nr 16, 55, 122, 158, 201, 202, 247, obręb 121402_2.0010, Modrzany, jednostka ewidencyjna Koszyce, Powiat Proszowicki, o łącznej pow. 3,73 ha, położonych w Modrzanach, Gmina Koszyce. Dla nieruchomości nie jest urządzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności.
34049375
drukuj ogłoszenie