Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Pelczarze.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049391
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Cywilny, informuje, iż pod sygnaturą VI Ns 205/17/S toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Pelczarze, ur. 8 kwietnia 1946 roku we Wrocławiu, s. Kazimierza i Anny z d. Lencznicz, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy Al. 29 Listopada 41A/26, zmarłego dnia 16 kwietnia 2016 r. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34049391
drukuj ogłoszenie