Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Dominiku Hołuj.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049822
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 771/19/N toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie przy udziale Viktorii Odrazil i Bernarda Hołuj o stwierdzenie nabycia spadku po Dominiku Hołuj, synu Barbary i Bogdana, zmarłym dnia 16 grudnia 2018 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w Krakowie na os. Bohaterów Września 39/27.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34049822
drukuj ogłoszenie