Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości, położonej w gm. Czarny Dunajec.

małopolskie, Czarny dunajec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049834
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 747/20 toczy się postępowanie z wniosku Marii Zubek, Wojciecha Zubek, Macieja Zubek o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Ratułowie, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka ewid. nr 9161/2 o pow. 0,01731 ha oraz działki ewid. nr 9161/3 o pow. 0,0090 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34049834
drukuj ogłoszenie