Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie służebności gruntowej, połozonej w obrębie Podgórze.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049844
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt w sprawie I Ns 583/19/P z wniosku Tauron Dystrybucja Spółki Akcyjnej w Krakowie z udziałem Józefa Torba, Jana Torba, Marianny Torba, Karoliny Torba, Zofii Torba, Wandy Gibek toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu na nieruchomości określonej jako działka nr 175, położonej w obrębie Podgórze, powiat krakowski, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00188751/5, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o długości 22,17 m i obszaru pasa technologicznego wynoszącego 318,9 m2, w tym obszar zajęty pod słup wynoszący 57,76 m2 - w celu wykonywania czynności potrzebnych do eksploatacji, kontroli, utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany, odbudowy i przebudowy przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Skawina-Bieżanów, z prawem wstępu i wjazdu na tę nieruchomość w celu dokonywania powyższych czynności, z obowiązkiem każdoczesnego właściciela tej nieruchomości powstrzymywania się od zachowań utrudniających lub uniemożliwiających tych czynności.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Stanisława Torba s. Stanisława i Teresy z d. Balon, ur. 17.08.1950 r., zmarłego 11.01.2009 r. w Krakowie, ostatnio przed śmiercią zamieszkałego przy ul. Wrony 50 w Krakowie, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
34049844
drukuj ogłoszenie