Ogłoszenie

Postępowanie o uznanie za zmarłego Andrzeja Wojciecha Webera.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygn. akt VI Ns 323/20/S toczy się postępowanie z wniosku Ewy Weber o uznanie za zmarłego Andrzeja Wojciecha Webera, syna Antoniego i Izabeli z domu Kowalska, urodzonego w dniu 10 czerwca 1955 r. w Starachowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Smardzowicach.
W związku z powyższym wzywa się, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia wskazana osoba zgłosiła się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłego. Wezwanie powyższe kieruje się również do wszystkich osób, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34049848
drukuj ogłoszenie