Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w gm. Jabłonka.

małopolskie, Jabłonka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34050432
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 466/20 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Omylak o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lipnicy Małej, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działka ewid. nr 17939, 17940 i 17942/2 o łącznej pow. 0,0441 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34050432
drukuj ogłoszenie