Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Janie Szabelskim.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34050443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. I Ns 132/20/P
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 132/20/P z wniosku Gabrieli Kopp przy udziale Dariusza Łodziaka, Agaty Sowy, Grażyny Szabelskiej, Katarzyny Szabelskiej i Mieczysława Szabelskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Janie Szabelskim, synu Wojciecha i Marianny z domu Ryś, urodzonym 3 lutego 1923 r. w Krakowie, zmarłym 5 lipca 1967 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego.
W skład spadku wchodzi odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Tadeusza Szabelskiego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34050443
drukuj ogłoszenie