Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łęczno

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34050188
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Marii Oster przy udziale Sylwii Purgał, Damiana Ostera i innych o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łęczno, gmina Sulejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 161,162 i 981 o łącznej powierzchni 1,41 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 37/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy
34050188
drukuj ogłoszenie