Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej.

małopolskie, Skomielna czarna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34050435
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Kazimiery Buda zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 208/20 o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej, oznaczonych jako:
a. cz. pgr. 8611 objętej KW KR1Y/00012191/3
b. pb. 106, pgr. 3848 objętych Lwh 61 gm. kat. Skomielna Czarna prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych
c. pgr. 3849/2 objętej KW KR1Y/00070670/9
d. cz. pgr. 3846/2 objętej Lwh 447 gm. kat. Skomielna Czarna prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych
- współtworzących wraz z pgr. 3847 objętą KW KR1Y/00028530/7 - nieruchomość oznaczoną jako dz. 5752
e. cz. pgr. 3922/15 objętej KW KR1Y/00012191/3 współtworzącej wraz z pgr. 3903 objętą KW KR1Y/00057387/1 nieruchomość oznaczoną jako dz. 5810
f. dz. 5889 odpowiadającej pgr. 3963 objętej Lwh 61 gm. kat. Skomielna Czarna prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych
W KW KR1Y/00012191/3 jako właściciele ujawnieni są: Rozalia Janiczak c. Jana i Teresy, Wawrzyniec Mirek s. Stanisława, Tomasz Mirek, Wawrzyniec Mirek, Tekla Mirek, Mikołaj Pitek, Anna Machajczyk, Marianna Wróbel, Franciszek Wróbel, Franciszka Mirek, Antonina Mirek, Marianna Wróbel, Mikołaj Pitek, Michał Bargieł s. Walentego, Franciszek Jamrozik s. Stanisława, Antonina Mirek c. Stanisława, Marianna Jamrozikowa, Józef Mirek, Ludwika Mirkowa, Władysław Surlas s. Stanisława, Rozalia Surlasowa, Stanisława Leśniak, Franciszek Leśniak, Stefania Leśniak, Zofia Leśniak, Franciszek Wróbel, Katarzyna Żółciakowa, Marianna Wróbel, Władysława Wróbel, Justyna Wróbel, Stanisław Wróbel, Stefania Wróbel, Franciszek Leśniak, Stanisława Leśniak, Stanisława Sajmbor, Anna Polakowa, Stanisława Kostruchowa.
W Lwh 61 gm. kat. Skomielna Czarna prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych jako właściciele ujawnieni są: Marianna z Jabconiów Wróblowa, Franciszek Wróbel, Marianna Ambrozikowa, Marianna Jamrozikowa, Franciszek Wróbel, Katarzyna Żółciak, Marianna Wróbel, Władysława Wróbel, Stanisław Wróbel, Stefania Wróbel, Stanisława z Sajborów Kostruchowa.
W KW KR1Y/00070670/9 jako właściciel ujawniona jest Anna Leśniak córka Józefa i Zofii.
W Lwh 447 gm. kat. Skomielna Czarna prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych jako właściciele ujawnieni są: Bazyli Wróbel i Marianna z Barglów Żółciakowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34050435
drukuj ogłoszenie