Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze toczy sprawę o nabycie po Irenie Gontaszewskiej, zm. 12.01.2016 r. w Jeleniej Górze.

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34050531
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-500 Jelenia góra
Ulica
Mickiewicza 21
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 874/19
Jelenia Góra, dnia 20 października 2020 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 874/19, toczy się sprawa z wniosku Eleonory Schlichting o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Gontaszewskiej z domu Szewczyk, ostatnio stale zamieszkałej i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jeleniej Górze, zmarłej 12 stycznia 2016 roku w Jeleniej Górze. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34050531
drukuj ogłoszenie