Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, położonej w gm. Ochotnica Dolna.

małopolskie, Ochotnica dolna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049380
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 828/20 toczy się postępowanie z wniosku Marii Kozielec o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tylmanowej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. o nr. 4902/3 o pow. 0,0525 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34049380
drukuj ogłoszenie