Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszwie toczy się postępowanie o nabycie przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mrówczej, Dzielnicy Wawer.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34051362
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI POŁUDNIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 422/20 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Bartnik i Edwarda Bartnika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mrówczej, Dzielnicy Wawer, obecnie stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42 z obrębu 3-12-14, o powierzchni 317 m2, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, a właściciel nie został dotychczas ustalony. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności właściciela powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34051362
drukuj ogłoszenie