Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Ełku o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Gwóźdź

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160421
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Ełku w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 181/20 z wniosku Jadwigi Poklikajew o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Gwóźdź, s. Jana i Pelagii, ur. 11.05.1960 r. w Kalinowie, zmarłym w dniu 19 grudnia 2019 roku w Kalinowie i ostatnio stale zamieszkałym w Kalinowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie