Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spaddku po Emilu Mariuszu Kołakowskim, zm. 28.04.2017 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34051972
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI-PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygn. akt II Ns 440/19 toczy się postępowanie z wniosku Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Emilu Mariuszu Kołakowskim, synu Janusza i Wandy z domu Królak, urodzonego 14 października 1977 roku w Warszawie, zmarłego dnia 28 kwietnia 2017 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 14/13/3.
Sąd nie posiada informacji o majątku pozostałym po spadkodawcy.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34051972
drukuj ogłoszenie