Ogłoszenie

Starosta Kielecki zawiadamia o zmiarze wszczęścia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregularnym stanie prawnym na działce nr 15 położonej w obrębie 0014 Psary Kąty gm. Bodzentyn.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34052000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
WRZOSOWA 44
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
STAROSTA KIELECKI
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na działce nr 15 położonej w obrębie 0014 Psary Kąty gmina Bodzentyn projektowanego kabla napowietrznego ADSS o długości ~ 389,8 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej Nn należącej do PGE oraz na ułożenie na odcinku 1,2 m i głębokości ~ 0,8 m rurociągu kablowego składającego się z 2x rury HDPE 040/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ograniczenie dotyczy pasa linii napowietrznej o długości 389,8 m i szerokości 1,5 m od osi linii co łącznie stanowi 1164,5 m2 przy powierzchni nieruchomości wynoszącej 2,0100 ha.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 104, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.
34052000
drukuj ogłoszenie