Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy u. Wiśniowej 9.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34052009
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Pruszkowie I Wydziałem Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1475/18 toczy się
postępowanie z wniosku Julii Jesionowskiej i innych o stwierdzenie, że Julia Jesionowska, Anna Kraszewska i Roman Jesionowski nabyli przez zasiedzenie nieruchomość stanowiącą działkę o nr. ewid. 169 o pow. 0,1122 ha,
położoną w Nowej Wsi przy ul. Wiśniowej 9, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr. WA1P/00003613/8.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34052009
drukuj ogłoszenie