Ogłoszenie

Przed Sądem Rejnowym w Turku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Świat, gm. Tuliszków.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34052015
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Turku, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 241/20 toczy się postępowanie z wniosku Mirosławy Powagi przy udziale Pawła Kudła, Henryka Trocha, Anety Zajdel, Jadwigi Pachała, Wojciecha Pachała o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej numerami działek 211, 212, 213/4, 209, 218/4, o powierzchni łącznej około 0,1027 ha, położonej w miejscowości Nowy Świat, gmina Tuliszków, powiat turecki.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, zwłaszcza spadkobierców Józefy Tylkowskiej i Józefa Filasa bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34052015
drukuj ogłoszenie