Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju toczy się postępowanie o nabycie nieruchomości położonych w Grotnikach Dużych oraz w miejscowości Łęka.

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34052305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BUSKU-ZDROJU II WYDZIAŁ KARNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym, I Wydział Cywilny w Busku-Zdroju, pod sygnaturą akt I Ns 106/20 toczy się
postępowanie z wniosku Anny Szuby z udziałem Mirosława Ostrowskiego i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez samoistnego posiadacza nieruchomości położonych w Grotnikach Dużych, gmina Nowy Korczyn, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 191 o pow. 0,23 ha, 719 o pow. 0,35 ha, 747 o pow. 0,14 ha, 786 o pow. 0,20 ha, oraz nieruchomości położonej w miejscowości Łęka, gmina Nowy Korczyn, o numerze ewidencyjnym działki 630 o pow. 0,31 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie tych nieruchomości z dniem 4.11.1971 roku przez Kazimierę Ostrowską - córkę Michała i Marianny - jeśli stosowne przesłanki ku temu zostaną wykazane.
34052305
drukuj ogłoszenie