Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Marii Kłody zostało

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34060948
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Marii Kłody z udziałem: Jana Bzowskiego, Stanisława Bzowskiego, Stanisława Bodzioch, Adama Bodzioch, Wojciecha Bodzioch, Piotra Bodzioch, Jana Muniaka, Marka Muniaka, Tadeusza Nawary, Leszka Bodzioch, Adama Zięby, Stanisława Buksiaka, Józefa Gracza, Józefa Sragi, Andrzeja Muniaka, Genowefy Kolbiarz, Anny Chmielarczyk, Władysławy Bzowskiej, Krystyny Pandyry, Zofii Dziadkowiec, Haliny Brytańczyk, Stanisławy Ozgi, Ludwiki Sragi, Marii Nawary zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 236/19 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności nieruchomości objętych księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Myślenicach o numerach: KR1Y/00016628/4 oraz KR1Y/00002684/3, w których jako właściciele ujawnieni są:
- w księdze KR1Y/00016628/4: Tadeusz Dziadkowiec, Zofia Dziadkowiec, Katarzyna Graczowa, Joanna Dziadkowcowa, Jędrzej Gracz, Józefa Graczowa, Genowefa Pandyrowa, Magdalena Pandyra, Franciszka Gracz, Czesław Sraga, Magdalena Pandyra, Maria Pandyra,
- w księdze KR1Y/00002684/3: Władysław Muniak, Julia Muniak, Katarzyna Nawara, Jan Nawara, Władysława Bzowska, Czesław Bzowski, Kazimierz Bodzioch, Helena Bodzioch, Józef Bodzioch, Genowefa Bodzioch, Władysława Bodzioch, Mikołaj Tais, Jędrzej Muniak, Jan Muniak, Katarzyna Bodziochowa, Genowefa Bodzioch, Jan Bodzioch, Władysława Bodzioch, Katarzyna Brzezińska, Grzegorz Guśpiel, Zofia Muniak.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
Sędzia Piotr Krzak
34060948
drukuj ogłoszenie