Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku: Krzysztofa Mazura, Magdaleny zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 149/20 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34060949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku: Krzysztofa Mazura, Magdaleny Mazur z udziałem: Mariana Galasa, Andrzeja Galasa, Zbigniewa Galasa, Józefa Galasa, Franciszka Galasa, Karola Galasa, Leona Galasa, Piotra Mazura, Skarbu Państwa - Starosty Myślenickiego, Alicji Galas, Zofii Mroczki, Marianny Galas, Józefa Mazura, Lucyny Moszki, Ireny Klinger zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 149/20 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości złożonej z działki numer 746/3, położonej w jednostce ewidencyjnej Myślenice-Gmina, obręb ewidencyjny Krzyszkowice, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Myślenicach o numerze: KR1Y/00009527/4, w której jako właściciele ujawnieni są: Aniela Galas, Wiktoria Galasowa, Józef Galas, Stanisław Galas, Franciszek Galas, Karol Galas, Marianna Galas, Leon Galas, Cecylia Galas.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
Sędzia Piotr Krzak
34060949
drukuj ogłoszenie