Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowyn w Kutnie , pod sygnaturą I Ns 131/20 toczy się postępowanie

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34061791
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny
zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie pod sygnaturą I Ns 131/20 toczy się
postępowanie z wniosku Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Andrzeju Glapińskim,
synu Mariana i Wiesławy, zmarłym w dniu 20 listopada 2018 r. w Kutnie, ostatnio stale zamieszkałym w Marcinowie, gm. Krzyżanów, wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34061791
drukuj ogłoszenie