Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą I Ns 267/19 toczy się postępowanie

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34061839
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny
zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 267/19 toczy się
postępowanie z wniosku Asekuracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Marku Kwapińskim, synu Michała i Czesławy,
zmarłym 05.05.2015 r. w Warszawie, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Kutnie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34061839
drukuj ogłoszenie