Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Szubinie toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160798
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-12-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Szubinie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 85/20 toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Dobieszewie, gmina Kcynia, składającej się z działki o nr. 218/2 o powierzchni 1,6900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. BY1U/00033111/6, z wniosku Danuty Krzyckiej, której właścicielem był Zbigniew Borakiewicz. Wzywa się właścicieli ww. nieruchomości lub ich spadkobierców, aby stawili się w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu w Sądzie i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie