Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 2553/16

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34062802
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-925 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 2553/16 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Julianie Jóźwiaku, synu Stefana i Janiny, zmarłym w dniu 17 marca 2015 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Nowomiejskiej 4 m. 45. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34062802
drukuj ogłoszenie