Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Dawidzie Łukaszu Waszkiewicz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160819
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 579/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Dawidzie Łukaszu Waszkiewicz, zmarłym w dniu 13 maja 2013 roku w Bydgoszczy posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Pakości.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie