Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie I Ns 338/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Jadwidze Klucznik oraz Ryszardzie Klucznik

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34062777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 338/20 z wniosku Arkadiusza Sebastiana Bełdyckiego z udziałem Damiana Klucznik, Tomasza Klucznik, Szymona Klucznik, Kingi Horodyskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Jadwidze Klucznik c. Pawła i Janiny, ur. 9.12.1927 r. w Suwałkach, ostatnio zamieszkałej w Suwałkach, zmarłej dnia 24.09.2013 r. w Suwałkach oraz po Ryszardzie Klucznik s. Józefa i Janiny, ur. 24.07.1951 r. w Gubinie, ostatnio zamieszkałym w Suwałkach, zmarłym dnia 21.03.2020 r. w Wieliszewie, o otwarcie i ogłoszenie testamentu Janiny Jadwigi Klucznik.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Andrzeja Klucznik, s. Józefa i Jadwigi, ur. 13.01.1960 r. w Suwałkach, zmarłego 23.03.2009 r. w Suwałkach, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku po ww., gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34062777
drukuj ogłoszenie