Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 902/20 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Pytel o stwierdzenie zasiedzenia udziałów w nieruchomościach

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063265
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 902/20 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Pytel o stwierdzenie zasiedzenia udziałów w nieruchomościach położonych w Nowym Targu, a to dz. ewid. nr 11256 o pow. 0,0175 ha oraz dz. ewid. nr 11257 o pow. 0,0296 ha, obj. KW nr NS1T/00141473/0.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Stanisława Kowalskiego, Magdaleny Fryźlewicz, Ignacego Bomba, Józefa Bomba, Błażeja Fryźlewicza, Jana Fryźlewicza, Józefa Fryźlewicza, Józefy Guzik, Marii Kowalskiej, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34063265
drukuj ogłoszenie