Ogłoszenie

Postanowienie o zezwoelniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 38 328 złotych

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34063551
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 730/20 z wniosku Powiatu Białostockiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 38 328,00 złotych
postanawia:
zezwolić Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 38 328,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) na okres 10 lat, tytułem zapłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny, oznaczoną jako działka nr 380/1 o powierzchni 0,1601 ha, a przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Białostockiego na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr AR.6740.3.12.2017 z dnia 05 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi powiatowej nr 1483B, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wypłacone osobom, które będą dysponowały tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości.
Sąd wzywa do odbioru depozytu.
34063551
drukuj ogłoszenie