Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce, Wydziałem I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 483/20 toczy się postępowanie z wniosku Cecylii Żyry o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063287
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce, Wydziałem I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 483/20 toczy się postępowanie z wniosku Cecylii Żyry o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działki nr 1079 o pow. 0,2304 ha położonej w Bodzanowie, nr 187 o pow. 0,7505 ha położonej w Słomirogu, powiat wielicki. Nieruchomości nie mają założonych ksiąg wieczystych. Zostały objęte Aktami Własności Ziemi wydanymi na rzecz Anieli Czajkowskiej z domu Dybczak, zmarłej 7.03.1983 r. jako zamężna z Józefem Czajkowskim, zmarłym 12.02.1988 r. w Słomirogu. W prowadzonych wcześniej wykazach hipotecznych dla parcel, które utworzyły wyżej wymienione działki, figurowali: Marianna Ziobrówna, masa spadkowa po Mojżeszu Rottermanie, Maria Grochotówna, Franciszek Grochot, Aniela z Dybczaków 10 Grochotowa, 20 Czajkowska, Katarzyna z Jachimczaków Flakowa, Jadwiga z Juszczyków Siudowa, Stanisław Dyl. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34063287
drukuj ogłoszenie