Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Członka zarządu ds. technicznych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063389
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-594 Warszawa
Ulica
Bruna
Osoba kontaktowa
BATORY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółyRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ "BATORY"
UL.G.BRUNA 32, 02-594 WARSZAWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:
1) nadzorowanie pracy zespołu techniczno-administracyjnego,
2) tworzenie i rozliczanie planów remontowych dla nieruchomości;
3) współpraca z firmami remontowymi oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem prac;
4) współpraca z mieszkańcami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji i remontów nieruchomości;
5) uczestnictwo w odbiorach prac;
6) współpraca i nadzór nad gospodarzami nieruchomości;
7) zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie nieobecności.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WYMAGANE:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe techniczne,
3) co najmniej 5 letni staż pracy,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) dyspozycyjność potwierdzona gotowością zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
6) dobra organizacja pracy własnej,
7) znajomość prawa spółdzielczego i budowlanego,
8) znajomość oprogramowania MS Office.
MILE WIDZIANE:
1) Doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
2) Studia podyplomowe, kursy z zarządzania,
3) Licencja zarządcy nieruchomości,
4) Doświadczenie w pracy z podwykonawcami,
5) Uprawnienia budowlane,
6) Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
7) Umiejętność kosztorysowania.
OFERUJEMY:
1) Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po okresie próbnym;
2) Pracę w bardzo dobrej lokalizacji,
3) Pracę pełną wyzwań.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) list motywacyjny oraz życiorys z jednym zdjęciem,
2) udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego (kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń itp.),
3) udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, ewentualne referencje),
4) oświadczenie o niekaralności,
5) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
6) oświadczenie o poddaniu się procedurze przeprowadzanego postępowania konkursowego, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu wyboru kandydatów oraz zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie uzyskał o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania.
Oferty z dopiskiem "KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH"
należy składać do dnia 28 stycznia 2021 r. godz. 1700 na adres:
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SBM "BATORY"
UL. G.BRUNA 32
02-594 WARSZAWA
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru kandydatów. Przesłane dokumenty nie będą zwracane. O dopuszczeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
34063389
drukuj ogłoszenie