Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160830
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 112/20 toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Czarneckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów, obręb 0011 Antoniów, gmina Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr. 185 o powierzchni 1,08 ha, oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 186 o powierzchni 0,22 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonych ksiąg wieczystych ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie