Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowy w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Kazimierza Owsik nieruchomości położonej w miejscowości...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160827
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 549/18

O G Ł O SZ E N I E

Przed Sądem Rejonowy w Płocku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Wandy Biernackiej o stwierdzenie nabycia przez Kazimierza Owsik z dniem 1 stycznia 1985 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borowiczki - Pieńki, gmina Słupno, pow. płocki, woj. mazowieckie, jednostka ewidencyjna 141912_2 Słupno, obręb 0003 Borowiczki Pieńki, przy ul. Piastowskiej 22, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 54, o powierzchni 0,14 ha, dla której to prowadzona jest księga wieczysta numer PL1P/00015219/1.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

Sędzia Małgorzata Lewandowska - Myczka

 

drukuj ogłoszenie