Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorze Józefie Bregulla

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160828
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 420/20

O G Ł O SZ E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorze Józefie Bregulla synu Alfreda i Pauliny (sygn. akt I Ns 420/20) zmarłym 29 marca 2020 roku w Płocku, którego miejscem zwykłego pobytu przed śmiercią był Płock. Wnioskodawcy wnoszą o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu notarialnego z 22 stycznia 1997 roku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, w szczególności zstępnych jego rodzeństwa tj. zstępnych brata Roberta Breguła i zstępnych siostry Genowefy Krawczyk, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku i udowodnili nabycie spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Grażyna Kicińska

 

drukuj ogłoszenie