Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Bazylego Iwaniuk, Zofii Iwaniuk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku XI Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie XI Ns 720/19 postępowanie z wniosku Bazylego Iwaniuk, Zofii Iwaniuk z udziałem Mikołaja Kraczewskiego, Pawła Kraczewskiego, Katarzyny Lass, Wiesława Eugeniusza Naliwajko, Mariusza Radka, Marka Jerzego Romańczyka o stwierdzenie, że wnioskodawcy Bazyl Iwaniuk i Zofia Iwaniuk na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej nabyli przez zasiedzenie z dnia 9 lutego 2016 roku własność udziału 1/4 w nieruchomości położonej w Białymstoku, w obrębie ewidencyjnym nr 0006 Starosielce Południe przy ul. Węgierskiej 2/2, oznaczonej numerem geodezyjnym 1752 o powierzchni 1227 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym z 1920 roku.
Wzywa się zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swój tytuł własności do ww. działki, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzenie.
34063642
drukuj ogłoszenie