Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku PKO Banku Polskiego S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Wojtasiu, synu Dariusza i Wiesławy

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063685
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 425/20 postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Wojtasiu, synu Dariusza i Wiesławy, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Zofiówka, zmarłym dnia 3 stycznia 2018 roku w Lublinie i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Piotra Wojtasia, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Piotrze Wojtasiu, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34063685
drukuj ogłoszenie