Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Opatowie I Wydział Cywilny toczy się potępowanie z wniosku Iwona Kwiecińska o uznanie za zmarłego Stanisław Bielawa ur. 27.04.1947 r. w Sobowie gm. Ożarów

świętokrzyskie, Opatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34063854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-500 Opatów
Ulica
Pl.Obrońców Pokoju
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPATOWIE WYDZIAL I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
W Sądzie Rejonowym w Opatowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Iwony Kwiecińskiej pod sygn. akt I Ns 133/20 o uznanie za zmarłego Stanisława Bielawa, s. Władysława i Stanisławy, ur. 27.04.1947 r. w Sobowie, gm. Ożarów, ostatnio zamieszkałego w Lasocinie, gm. Ożarów.
Wzywa się zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji w prasie, przekazali je tutejszemu Sądowi.
34063854
drukuj ogłoszenie