Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Józefy Światłoń zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 82/20 o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Józefa Światłoń nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2001 r. własność nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064044
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 82/20
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Józefy Światłoń, z udziałem: Stanisława Światłoń, Anny Światłoń, Danuty Sroka, Janusza Oliwa, Tadeusza Jamróz, Mieczysława Jamróz, Michała Mardaus, Stefanii Mardaus, Stanisława Rydz, Jana Mardaus, Władysława Kosek, Jana Rydz, Aleksandra Ochender, Franciszka Jamróz, Bogdana Jamróz, Piotra Jamróz, Gminy Myślenice, Jana Szczepaniak, Tadeusza Szczepaniak, Ks. Andrzeja Szczepaniak, Jana Światłoń, Kazimierza Ochender, Mieczysława Ochender, Wiktorii Oliwa, Ewy Oliwa, Katarzyny Sołtys, Wandy Kaleta, Janiny Światłoń, Teresy Urbańczyk, Stefanii Jamróz, Rozalii Rydz, Antoniny Mardaus, Magdaleny Zduń, Anny Wojtak, Barbary Bylica, Skarbu Państwa - Starosty Myślenickiego, zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 82/20 o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Józefa Światłoń nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2001 r. własność nieruchomości położonej w miejscowości Jasienica (gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie) składającej się z:
1. działek powstałych z parcel katastralnych objętych księgą wieczystą numer: KR1Y/00020039/9, tj. działek o numerach: 1075 (pgr 1908/2), 1091 (pgr: 1899/2, 1900/2, 1901/2, 1902/2, 1904/2), 1098 (pb 125, pgr: 1896/2, 1897), 2351 (pgr 1911/2), 2363 (pgr 1918/2), 2373 (pgr 2011/3), 2402 (pgr: 1991/1, 1992),
a dla których jako właściciele ujawnieni są: Franciszek Jamróz, Maria Jamróz, Stefania Jamróz, Stanisław Oliwa, Florentyna Oliwowa, Stefania Oliwa, Jan Oliwa
2. działek powstałych z parcel objętych księgą wieczystą numer KR1Y/00010459/6, tj. działek o numerach: 2364 (pgr 2022/4), 2369 (pgr 2020), 2433 (pgr: 1958/2, 1959/2), a dla których jako właściciele ujawnieni są: Antonina Ochender, Stanisław Oliwa, Stanisław Rydz, Rozalia Rydz, Jan Rydz.
3. działki 2383 odpowiadającej pgr: 1921/2, 1978/1, objętych księgą wieczystą numer KR1Y/00006450/2 oraz pgr: 1925/1, 1979/1 objętych księgą wieczystą numer KR1Y/00006449/2,
a dla których jako właściciel ujawnieni są: Helena Ziembla, Maria Kaleta, Helena Ziembla, Maria Kaleta, Michał Mardaus, Henryk Mardaus, Władysław Kosek, Jan Mardausz, Stanisław Oliwa, Maria Kaletowa, Helena Mardausz, Michał Mardausz, Jan Mardausz, Helena Ziembla, Maria Kaleta, Helena Ziembla, Maria Kaleta, Michał Mardaus, Henryk Mardaus, Władysław Kosek, Michał Mardausz, Jan Mardausz, Stefania Mardausz, Jan Mardausz, Stanisław Oliwa, Helena Mardausz, Michał Mardausz, Jan Mardausz, Antonina Mardausz, Maria Kaletowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
Sędzia Piotr Krzak
34064044
drukuj ogłoszenie